USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

2024 Yılı Basın Ödülleri Yarışması

2024 Yılı Basın Ödülleri Yarışması

BASIN ÖDÜLLERİ

1)YAZILI BASINDA YILIN GAZETECİLERİ:

a)Haber b)Röportaj C)Köşe Yazısı D)Spor Haberi f)Ekonomi

(Not: Yazılı basın dalına, internet haber siteleri için üretilen eserler de başvurabilir.)

2)TELEVİZYON

a)Haber b)Program c)En İyi Görüntü

3) HABER FOTOĞRAFI

a)Güncel Haber Fotoğrafı

b)Spor Haberi Fotoğrafı

c)Kültür Sanat Haberi Fotoğrafı

4)YILIN RADYO ÖDÜLÜ (Her türlü program veya haber)

5)SAYFA TASARIMI

6)GENÇ İLETİŞİMCİ ÖDÜLÜ

7)KURUM ÖZEL ÖDÜLÜ

NOT: Adaylar her ana dalda 1 (bir) eserle ödüllendirilir.

KONYA GAZETECİLER CEMİYETİ 2024 BASIN ÖDÜLLERİ YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ

AMAÇ VE KAPSAM:

MADDE 1- Gazeteciler Cemiyeti (kısaca “Cemiyet” olarak anılacaktır), çalışan basın yayın mensuplarını üstün nitelikli çalışmalara teşvik etmek, onların mesleki başarılarını desteklemek ve toplumda gazetecilik faaliyetlerine ilgi uyandırmak amacıyla “Basın Ödülleri” adı altında (kısaca “ödül/ödüller” diye anılacaktır) bir yarışma düzenler.

MADDE 2- Yarışma, yazılı basın (gazete, dergi, internet haber sitesi), fotoğraf, televizyon ve radyo yayıncılığı dallarını kapsar.

MADDE 3- Bir aday yalnız bir ana dalda bir eserle yarışabilir.

Yarışmanın ana kategorileri şunlardır:

A)YAZILI BASINDA YILIN GAZETECİLERİ

a)Haber

b)Röportaj

c)Köşe Yazısı

d)Spor Haberi

B) TELEVİZYON

a)Haber

b)Program

c) En İyi Görüntü

C) HABER FOTOĞRAFI

a) Güncel Haber Fotoğrafı

b) Spor Haberi Fotoğrafı

c) Kültür Sanat Haberi Fotoğrafı

E) RADYO ÖDÜLÜ

Haber ya da program dalında tek bir ödül verilir.

F) SAYFA TASARIMI

Gazete ya da dergi için tek bir ödül verilir.

G) GENÇ İLETİŞİMCİ ÖDÜLÜ

İl genelinde üniversitelerin ilgili fakülte ve yüksekokullarında iletişim - gazetecilik alanlarında öğrenim gören öğrencileri teşvik etmek amacıyla ‘Genç İletişimci Ödülü’ verilecektir. Yarışmaya katılacak adaylar yazılı basın, televizyon, radyo ve internet haber siteleri için ürettikleri eserlerle katılabilir.

H) KURUM ÖZEL ÖDÜLÜ

Kurum Özel Ödülü, doğrudan Konya Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nca verilir.

KATILMA KOŞULLARI:

MADDE 4- Yarışma;

a) Gazeteciler Cemiyeti üyelerine,

b) Basın Kartı taşıyan gazetecilere,

c) Basın İş Kanunu ile çalıştırılmayan; ancak bir yayın organında (gazete, dergi, tv, radyo, ajans ve internet haber sitelerinde) ilgili yasaya göre düzenlenmiş sözleşme hükümleri ile çalıştıklarını, sözleşmelerinin sürdüğünü yayın organı yetkilisinin onayı ile belgeleyen gazetecilere açıktır.

YAYINLANMA DÖNEMİ

MADDE 5- Ödüle aday eserler, yarışmaya açılan yıla ait olmalıdır.

KİMLER ADAY OLAMAZ

MADDE 6- Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu ile Basın Ödülleri Seçici Kurul üyeleri yarışmaya katılamaz.

KATILIM ŞARTI

MADDE 7-

a) Bir aday yalnız bir ana dalda bir eserle yarışabilir. Yarışmaya başvuran eserin dalını değiştirmek Seçici Kurul’un yetkisindedir.

b) Kendi eseriyle yarışmaya katılan aday, bir ekip içinde de görev yapmışsa ekip dışı tutulur. Ekip çalışmaları için başvurularda ekibin tüm elemanları başvuruyu imzalar.

c) Başka bir kurum ya da kuruluş tarafından ödüllendirilmiş eserler yarışma dışı bırakılır.

d) Ana dallarda yalnızca bir esere ödül verilir.

e) Yarışmaya katılacak eserlerin yayınlanmış olması zorunludur.

ÖDÜLE ADAYLIK BİÇİMİ

MADDE 8- Ödüllere adaylık aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleşir.

a) Kişisel başvuruyla,

b) Çalıştığı kuruluş ya da kurumun genel yayın yönetmeni ya da yazı işleri müdürünün önerisiyle,

c) Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyelerinin önerisiyle aday olunabilir.

d) Basın Ödülleri Seçici Kurul Üyeleri yarışma için aday öneremezler.

KATILIM SÜRESİ VE ESER TESLİMİ

MADDE 9 -

a) Yönetmeliğin ilgili maddelerindeki şartlara uyan adaylar eserlerini 30 Kasım tarihine kadar Konya Gazeteciler Cemiyeti İdari Sekreterliği’ne ulaştırmalıdır.

b) Başvurunun tüm dallarda, adayların özgeçmişlerini ve çalışmalarını belirten bilgi yazısı, 1 adet fotoğraf ve başvurdukları esere esas yazılı metin özetleriyle (Televizyon-Radyo için) yapılması zorunludur.

c) Yazılı basın dalı için yarışmaya girecek eserin yayınlandığı nüshadan 1 asıl 1 fotokopi, ayrıca çalışmanın yayınlandığı sayfa PDF veya eşdeğer formatta USB flash belleğe yüklenerek veya (wetransfer benzeri uygulamalar ile) “yarisma@kgc.org.tr” adresine mail atılarak teslim edilmesi,

d) Televizyon ve Radyo dalı için yarışmaya girecek eserin ses bandı, film veya USB flash belleğe kaydedilmiş olması, veya (wetransfer benzeri uygulamalar ile) “yarisma@kgc.org.tr” adresine mail atılarak teslim edilmesi,

MADDE 10 - Adaylar başvuru yazılarında aşağıdaki bilgileri açık bir biçimde belirtmek zorundadırlar:
a) Adı, Soyadı,
b) Eserin yayınlandığı gazete, dergi, internet haber sitesi, TV, radyo
c) Eserin başlığı, katıldığı dal,

d) Eserin yayın tarihi
Yarışmaya aday olan eserler için başvurularda hangi dala aday olunduğu açık biçimde belirtilmelidir.

d) Adayın Basın Kartı numarası ve düzenlenme tarihi belirtilmeli, kısa bir özgeçmişi ve bir vesikalık fotoğrafı başvuruya eklenmelidir.

e) Basın Kartı yoksa ilgili yasaya göre çalıştığını belgeleyen yayın organı yetkilisinin onaylı yazısı gereklidir.

f) Eserleri radyo ve televizyonlarda yayınlanmış gazeteciler, eserin yayın gününü, saatini ve süresini gösteren belgeyi bölüm yetkilisinin onaylı imzası ile başvurularına eklemek zorundadırlar.


SEÇİCİ KURULUN OLUŞUMU

MADDE 11 –

a)Seçici Kurul, Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

b)Seçici Kurul üyeleri basın sektöründe ya da akademide (Fotoğraf dalı için kendi sektöründe) 10 yıldan fazla çalışmış, görev yaptığı dallarda uzmanlaşmış gazeteci ve akademisyenlerden oluşur. Seçici Kurul 5 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu gerekli görürse kendi içinden bir üyeyi Seçici Kurul’da görevlendirir.

SEÇİCİ KURULUN TOPLANTI TARİHİ

MADDE 12 -

a)Seçici Kurul yarışmaya katılım süresinin dolmasından sonra toplanarak bir başkan ve bir yazman seçer.

b)Seçici Kurul eser değerlendirmesini puanlama yöntemi ile yapar. Jüri üyeleri eserlere 30’dan aşağı 100’den yukarı olmamak, 5 ve katları yazmak koşuluyla puanlamasını yapar. Değerlendirmede eşit puan almış eserler olursa, bunların değerlendirmesi kendi aralarında yeniden puanlama yapılarak sonuçlandırılır.

c)Her ana dalda bir esere ödül verilir. Ekip halinde katılım dışında hiçbir dalda ödül bölüştürülemez.

d)Seçici Kurul, herhangi bir dalda ödüle değer eser tespit edip etmemekte özgürdür.

e)Bu yönetmelikte belirtilen dallar dışında, nitelikli eserler arasından “mansiyon”, “teşvik”, “jüri özel” adı altında ödül vermek Seçici Kurul’un yetkisindedir.

ÖDÜLLER

MADDE 13 - Her daldaki yılın başarılı gazetecilerine mesleği simgeleyen bir plaket ve Konya Gazeteciler Cemiyeti'nin belirleyeceği bir ödül verilecektir.

MADDE 14 – Ödüller, Yönetim Kurulu tarafından ilan edilecek bir tarihte düzenlenecek törenle dağıtılır.

ÇAĞRI DUYURUSU

MADDE 15 - Gazeteciler Cemiyeti bu yönetmelik hükümlerini anımsatan bir özetle üyelerine yazılı çağrıda bulunur. Çağrı, kamuoyuna da duyurulur.